PROGRAM EDUKACYJNY „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

 

 

REALIZOWANY W DRUGIM PÓŁROCZU

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

  1. CELE EDUKACYJNE:

-         Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych,

-         Podniesienie kompetencji miękkich u dzieci takich jak: rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,

-         Oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami.

 

  1. TREŚCI KSZTAŁCENIA:

-         Treść zadań jest ściśle powiązana z podstawą programową

-         Treści programistyczne w zadaniach włączone są w zajęcia dydaktyczne                 z zakresu różnych edukacji np. matematyczna, artystyczna...

 

  1. RODZAJE ĆWICZEŃ:

 

-         Aktywności o charakterze programistycznym na bazie publikowanych przez organizatora (EduSense Sp. z.o.o.) materiałów edukacyjnych – zadań

WYZWANIE

CZEKAJĄC NA ŚWIĘTA 2019