01.09.2015r.-rozpoczęliśmy realizację projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dzięki środkom Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz dotacji Ministra Zdrowia. Zajęcia będą prowadzone w grupie 5-latków.  Już wkrótce odbędzie się także spotkanie dla Rodziców.

Cel projektu

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci           w wieku 0-5 lat.

 

Cele bezpośrednie Projektu to:

1.       poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat

2.       wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej                            w grupach docelowych.

Dajmy dzieciom słońce, dajmy dzieciom miłość

Dajmy dzieciom radość, żeby łez nie było...