Nie mruczek, nie burek, nie jeż, nie ptak

 

Czerwony Kapturek to ja zwę się tak

 

Mam warkoczyk, modre oczka, buzię mam jak mak

 

Nie mruczek, nie burek, nie jeż, nie ptak

 

Czerwony Kapturek to ja zwę się tak.

 

W las dam nurka i Kapturka sprytnie zmylę.
W mą pułapkę złapię babkę już za chwilę.
Gdy w brzuchu burczy,
Dostaję kurczy
I jem wszystko, że aż furczy,
Taki ze mnie wilk!

Przez lasy, przez dąbrowy
wędruje gajowy,
 /melodia gwizdana/
na trąbce w lesie gra i gra,
a echo niesie tra-ra-ra!

Ma broń nabitą w dłoni,
ta broń go obroni,
 /melodia gwizdana/
niestraszny mu jest niedźwiedź zły,
niestraszne mu są wilcze kły!...

ZBIERAMY NAKRĘTKI

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

LUTY

AKCJA EKOLOGICZNA - ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE

Nasza szkoła od lat uczestniczy w ogólnopolskim systemie zbiórki zużytych baterii organizowaną przez REBA Organizację Odzysku S.A., spółkę wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii. Na holu głównym znajdują się specjalny pojemnik, który po napełnieniu zużytymi bateriami ważymy i przekazujemy Organizacji Odzysku S.A. REBA.

Przypominamy, iż zużyte baterie wyrzucane w sposób niekontrolowany stanowią wielkie zagrożenie dla środowiska. Substancje w nich zawarte mogą zanieczyszczać glebę i wodę oraz pośrednio szkodzić zdrowiu człowieka.

Wiek przedszkolny charakteryzujący się dużym skokiem intelektualnym w rozwoju dziecka, jest najlepszym i ostatecznym terminem do wprowadzenia elementów edukacji ekologiczno – środowiskowej, która zaprocentuje w okresie dojrzałym. Poprzez udział w tej akcji pragniemy przyczynić się do zmiany w sposobie dotychczasowego myślenia i zachowania człowieka wpajając dzieciom przy współudziale Rodziców właściwe nawyki dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

PAMIĘTAJ!

Po zużyciu każdej baterii lub akumulatora wyrzuć je do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem „Zużyte baterie”, stojącego w naszym przedszkolu. 

CEL AKCJI

Baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym wybrane metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu. W przypadku przedostanie się do niego wywołują choroby nerek i dysfunkcje różnych układów np.: pokarmowego i nerwowego. Z tego powodu należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego odpadu i wyeliminowanie go środowiska, poprzez dostarczenie go do punktu zbiórki baterii.